Tlmočnícka technika.

Tlmočnícky pult - duo

tlmočnícka technika - pultík

Vysielač INFRA 3 - kanál

tlmočnícka technika

Vysielač INFRA 4 - kanál

Vysielač INFRA 4 kanál

Vysielač INFRA 6 - kanál

Vysielač INFRA 6 kanál

INFRA žiarič

tlmočnícka technika

Prijímač INFRA 6 - kanál

tlmočnícka technika

©2007 - 2012 COVRANS       admin